Anima templi

On November 22, 2011 in Autori, Carti, Istorie, Suspans

Un material de Popa Paul

Spunea odinioară Alexandre Dumas că “Istoria e cuiul în care-și agață romanele”. La aproape două secole distanță, o englezoaică frumoasă, care admite cu seninătate că nu a studiat niciodată istoria înainte de a se apuca să scrie acest roman – “Anima Templi” – demonstrează că Istoria poate însemna mult mai mult decât atât. Căci ea este cea care dă substanță și consistență acestei scrieri cu toate că, pe alocuri, se resimte un anumit gen de relativism, întrucât din structura personajelor care aparțin vremurilor de demult răzbat reprezentări sociale și sisteme de valori care vor apărea abia peste multe alte veacuri.

Este vizibilă dezvoltarea progresivă a atenției pentru exactitatea istorică, atenție care se îmbină în mod fericit cu reliefarea personajelor și glorificarea, din perspectivă deopotrivă istorică și narativă, a Templierilor. Young reușește de obicei să păstreze un bun echilibru între istorie și narațiune, oferind cititorului o cât se poate de credibilă atmosferă a epocii, precum și personaje creionate după toate regulile artei narative contemporane.

Englezoaica a avut inteligența de a alege o perioadă critică a istoriei, un timp tulbure, în care se regăsesc de obicei multe circumstanțe favorabile depășirii de sine. Proiectarea eroilor în universul unei istorii dramatice și zbuciumate (epoca Cruciadelor) îi permite, fiecăruia dintre ei, să-și înfrunte propriile angoase existențiale și morale. Young folosește, așadar, momentele tragice ale trecutului drept vectori de sublimare a individului. Emblematică este, în acest sens, evoluția lui Will Campbel, personajul principal, cel care are de străbătut o lungă cale inițiatică în încercarea cât se poate de modernă a regăsirii de sine; Garin de Lyon, prietenul trădător, se așează sub semnul aceleiași duble condiționări, a timpului istoric și a datelor personale, numai că el, datorită propriilor fantome și frustrări, o va apuca pe cărările întunecate ale vieții, permițând o și mai favorabilă punere în evidență a lui Campbell, personajul care beneficiază în mod vizibil de întreaga simpatie a naratoarei.

Bine reprezentată și destul de corect dozată este și dimensiunea filosofică, religioasă: inevitabil, înfruntarea dintre cele două lumi, creștină și musulmană, generează o serie de digresiuni cu miză spirituală. După cum autoarea mărturisește, gruparea Anima Templi nu își află un corespondent concret în istorie, totuși obsesia păcii, a unei religii unice a evreilor, musulmanilor și creștinilor care populau pământurile de dincolo de mare (Outremer: ținuturile Edessa, Tripoli, Antiohia și regatul Ierusalimului) este, afirmă ea, destul de posibilă. În ultimă instanță, epoca Cruciadelor nu a însemnat un neîntrerupt șir de războaie, între conflicte au existat ani lungi de pace în care se poate presupune că între adepții celor trei credințe s-a putut înfiripa un echilibru pe cât de fragil, pe atât de important.

Această obsesie a bunei conviețuiri în Orientul Mijlociu este una de factură modernă; e greu de crezut ca ea să fi fost prezentă cu o asemenea pregnanță în vreme Cruciadelor deși, pare-se, autoarea nu exclude total această posibilitate. În orice caz, câtă vreme perspectivele istorice asupra acelei epoci sunt ele înseși destul de contradictorii, orice interpretare, mai ales una de ordin literar, este permisă. Cu atât mai mult cu cât avem de-a face cu o ficțiune verosimilă, care ajută la conturarea unui întreg coerent!

Pe acest fundal istoric al ultimei cruciade, care a marcat sfârșitul imperiului creștin pe Pământul Sfânt, se proiectează o lume medievală plămădită din violență și mizerie, nebuni întru Domnul (fie ei creștini ori musulmani), conspirații, trădări, comploturi, prietenii trădate și iubiri imposibile (unele de un clasicism la limita plictisului, precum aceea dintre Will Campbel și Elwen), lupte pentru putere și bătălii epice. Remarcabile sunt descrierile unor orașe – Paris, Acra – autoarea surprinzând cu o lăudabilă finețe și atenție la detaliu atmosfera epocii.

Căutarea Graalului, de astă dată nu sub forma unui pocal, a unei spade ori a unei relicve, ci a unui soi de gromovnic eretic și incriminatoriu pentru autori – templieri care se așează sub semnul credințelor și ritualurilor acolo descrise – este o temă recurentă în literatură. Însă de această dată opțiunea autoarei este destul de inedită: Will Campbell găsește cartea, dar această găsire a Graalului nu îi aduce inițierea. Mai mult, cartea este aruncată în foc în fața lui de însuși magistrul Everard, gest simbolic care ridică un semn serios de întrebare asupra rostului ascuns al căutării. De altminteri, un important segment din inițierea lui Will Campbell constă în promisiunea unei inițieri mereu așteptate, tot mai îndepărtate.

Torturat de fantoma unei culpe originare (omorârea accidentală a surorii mai mici) potențate de imaginea unui reper patern aspru și acuzator, Campbell este un personaj problematic, care își află greu locul în vremurile violente pe care este condamnat să le înfrunte. Jaloanele căii pe care Will Campbell o va urma sunt prestabilite: el este condamnat să meargă pe urmele tatălui, să își asume visele, bătăliile, speranțele acestuia, dar și eșecurile, ratările și, în cele din urmă, moartea lui violentă. Căutarea Graalului, cartea de căpătâi a grupării Anima Templi, urmată de asumarea și îndeplinirea idealurilor utopice ale acestei grupări secrete este interiorizată de tânărul Campbell sub forma unei căutări a ”pământului” patern, un soi de Țară lăuntrică a Făgăduinței care promite împăcarea cu Tatăl și regăsirea de sine.

Safed, fortăreața Safed, locul uciderii lui James Campbell își deschide porțile în fața lui Will Campbell dincolo de coperțile acestei prime părți a trilogiei. Din fericire, cititorul nerăbdător nu va avea mult de așteptat. Va putea pătrunde cât de curând pe sub bolțile întunecate ale cetății: Cruciada stă să (re)înceapă odată cu partea a doua, proaspăt ieșită de sub tipar.

Articol postat de: Popa Paul


Adauga un comentariu

RSS